Естафета

З нагоди Дня фізичного виховання і спорту студенти нашого технікуму прийняли участь у міському заході легкоатлетичної естафети, яку проводило управління молоді та спорту. Змагання відбувалися у міському парку, де учасники отримали велике емоційне задоволення від духу спортивної боротьби та спілкування зі спортсменами інших навчальних закладів.

Склад збірної команди:

Сичевий Микола ВХП-19-1/9

Проценко Семен ВХП-18-1/9

Жидков Павло ВХП-19-1/9

Перекопський Антон ВХП-19-2/9

Семенюк Анюта ВХП-18-2/9

Пойда Вікторія ВХП-19-1/9

Кушнір Марина ВХП-18-1/9

Величко Вероніка ВХП-19-2/9

Докладніше

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК акредитаційної експертизи

Докладніше

КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Колісниченко Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Найдук Галина Іванівна – заступник директора з навчальної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.

Докладніше

КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної кредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і податкування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Бондаренко Тетяна Юріївна – доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

Костюк Лариса Володимирівна – голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.

Докладніше

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Дніпродзержинський Комерційний Технікум
(05692)3-81-78
(05692)3-73-54
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Дніпродзержинськ
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925