КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Харчові технології» зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Колісниченко Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри харчових технологій Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, кандидат технічних наук, доцент, голова комісії;

Найдук Галина Іванівна – заступник директора з навчальної роботи Хмельницького торговельно-економічного коледжу Київського національного торговельно-економічного університету.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.

Докладніше

КОМІСІЯ МОН УКРАЇНИ

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної кредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і податкування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 № 743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:

Бондаренко Тетяна Юріївна – доцент кафедри обліку і оподаткування Криворізького економічного інституту Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», кандидат економічних наук, доцент, голова комісії;

Костюк Лариса Володимирівна – голова циклової комісії бухгалтерсько-економічних дисциплін Малинського лісотехнічного коледжу.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 05 червня по 07 червня 2019 року.

Докладніше

Комісія МОН України

Розпочала роботу комісія МОН України з первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодшийспеціаліст»

Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2019 №
743-л з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо- професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» розпочала роботу експертна комісія у складі:
Сагайдак Михайло Петрович – професор кафедри економіки та підприємництва Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана», доктор економічних наук, доцент, голова Комісії;
Губа Інна Вікторівна – завідувач відділення економіки та підприємництва Миколаївського державного коледжу економіки та
харчових технологій.

Комісія здійснюватиме свою діяльність у період з 04 червня по 06 червня 2019 року.

Докладніше

Оголошення про результати виборів директора

11.04.2019 року відбулися вибори директора Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету.
У виборах директора Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету взяло участь 97,5% (39 осіб) виборців.
За результатами голосування за кандидата на посаду директора Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету Черненко Яну Миколаївну проголосувало 97,4% (38 осіб) виборців, які взяли участь у голосуванні.

Докладніше

Вибори директора

11.04.2019 року відбудуться вибори директора Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету.
До участі у виборах запрошуються:
– штатні педагогічні працівники КТ ДДТУ,
– представники з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками, обрані відповідними працівниками,
– представники з числа здобувачів освіти, які обрані студентами.


Місце та час проведення виборів – 2 навчальна аудиторія, з 9.00 год. до 15.00 год.

Докладніше

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Фаховий коледж харчових технологій та підприємництва
+38 098 368 13 34
+38 098 368 13 34
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Кам'янське
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925