1

направлень (ордерів) відповідно  до Житлового кодексу України. При поселенні укладається угода (контракт) на  проживання.

Працівники технікуму, як виняток, можуть бути поселені  в студентський гуртожиток до закінчення навчального року лише за рішенням директора технікуму і за погодженням з органами студентського самоврядування та профбюро.

Проживання у студентському гуртожитку сторонніх осіб можливо на підставі листів-клопотань за рішенням директора технікуму, з обов’язковим погодженням з органами студентського самоврядування.

Гуртожиток, крім основного призначення, може надавати за окрему плату додаткові послуги, перелік яких визначений відповідними законодавчими та нормативними актами.

Не допускається розміщення житлових приміщень для проживання Студентів у підвалах, мансардах і цокольних поверхах.

Гуртожиток підпорядковується директору навчального закладу і може здійснювати в межах компетенції самостійну господарську діяльність у структурі  КТ ДДТУ.

У гуртожитках для проживання окремих осіб у разі потреби можуть виділятися приміщення для проживання Студенів, що перебувають у шлюбі. Ці приміщення мають розташуватись в окремих секціях гуртожитку.

У гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи. Приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків.

Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється Правилами внутрішнього розпорядку, що розробляються на підставі цього Положення і затверджується директором технікуму за погодженням з органами студентського самоврядування.

Права і обов`язки працівників гуртожитків визначаються посадовими інструкціями, затвердженими директором  КТ ДДТУ.

 

Надання житлового місця в гуртожитках

Розміщення Студентів у гуртожитку та виселення з нього, умови проживання, права і обов`язки визначаються на підставі цього Положення за погодженням з органами студентського самоврядування.

Розподіл місць проживання у гуртожитку здійснюється рішенням завідувача гуртожитку із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Списки Студентів на проживання в гуртожитку готуються завідуючим відділення і затверджуються директором навчального закладу за погодженням з органами студентського самоврядування.

На підставі рішення про надання місць у гуртожитку директором  КТ ДДТУ чи за  його дорученням комендант гуртожитку укладає угоду із Студентом на проживання в гуртожитку і видає йому ордер (направлення), який є єдиною підставою для поселення і проживання у вказаному житловому місці. В ордері (направленні) зазначається адреса гуртожитку і номер кімнати.

Облік ордерів (направлень) та Студентів, які проживають у гуртожитку, оформлення необхідних документів, реєстрація та зняття з реєстрації виконується завідувачем гуртожитку. Бланки ордерів (направлень) зберігаються в установленому порядку як документи суворої звітності.

Студент, який поселяється до гуртожитку, зобов`язаний особисто пред`явити паспорт і здати завідувачу гуртожитку (коменданту) ордер (направлення) на право  зайняти місце в гуртожитку з попередньою оплатою за весь термін проживання.

Студенту, який поселяється до гуртожитку, указується його житлове місце, надається необхідний інвентар, комплект білизни, перепустка на право входу до гуртожитку.

Студент повинен бути ознайомлений під підпис з Правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку та правилами техніки безпеки.

Документи на реєстрацію Студентів, які поселяються до гуртожитку, подаються адміністрацією гуртожитку у встановленому порядку.

У разі непередбачених обставин та з поважних причин Студенти, які проживають у  гуртожитку, можуть бути переселені до іншої кімнати або гуртожитку за рішенням адміністрації гуртожитку без погіршення умов проживання.

Місця в гуртожитку для розміщення студентських сімей визначаються директором  КТ ДДТУ із додержанням санітарних норм за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною профспілковою організацією студентів.

Прийняття на облік студентських сімей, які потребують місць у гуртожитку, здійснюється директором  КТ ДДТУ за погодженням з органами студентського самоврядування. Якщо студентська родина складається із студентів різних вищих навчальних закладів міста, то постановка на облік та надання житла може здійснюватись за  домовленістю між цими навчальними закладами.

 

Користування гуртожитком. Умови проживання.

Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для Студентів цього  гуртожитку до 2200 години вільно, а з 2200 до 0600 – із записом у спеціальному журналі причин запізнення.

Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 800 до 1900. При вході до гуртожитку відвідувач пред`являє черговому документ, який засвідчує особу, і реєструється в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов`язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними правил внутрішнього розпорядку покладається на Студентів, які їх запросили.

Культурні заходи в гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється органами студентського самоврядування, вихователем гуртожитку  і погоджується з заступником директора. Усі заходи повинні  закінчуватись до 2200.

На кожному поверсі (кімнаті) з числа Студентів, які проживають у ній, обирається староста.

Усі Студенти, які проживають у гуртожитку, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порідку і чистоти в місцях проживання та  загального користування тощо).

Студент, який проживає в гуртожитку,  має право:

 • Користуватися приміщеннями навчального, культурно-побутового, медичного та спортивного призначення, камерами зберігання, іншим обладнанням і майном гуртожитку;
 • Обирати органи студентського самоврядування гуртожитку і бути обраними до їхнього складу;
 • Через органи студентського самоврядування гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов`язаних з поліпшенням житлово-побутових умов, організації культурно-виховної роботи і дозвілля;

Студент, який проживає у гуртожитку, зобов`язаний:

 • Знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку;
 • Своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;
 • Підтримувати чистоту і порядок у своїх кімнатах та місцях загального користування, брати участь у всіх видах, пов’язаних із самообслуговуванням;
 • Дбайливо ставитись до майна гуртожитку, економно витрачати тепло електроенергію, газ і воду;
 • Забезпечити наявність дублікатів ключів від кімнати в завідувача гуртожитку. А в разі заміни замка у дверях – здати йому відповідний дублікат ключів;
 • Своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, санітарного обладнання і меблів;
 • Про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти чергового гуртожитку, вихователя, завідувача гуртожитку та органи студентського самоврядування гуртожитку;
 • Відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до законодавства;
 • Дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;
 • Реєструвати додаткові електроприлади в завідувача гуртожитку;
 • Попереджувати завідувача гуртожитку (коменданта) при залишенні гуртожитку на тривалий час (більше 5 діб);
 • Після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права на проживання в гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку в триденний термін.

Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

 • Переселятися з однієї кімнати в іншу без погодження із завідувачем гуртожитку;
 • Переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитку;
 • Проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти і ремонтувати електроустаткування;
 • Користуватися електрообігрівачами та електроприладами в житлових кімнатах;
 • Проводити масові заходи в гуртожитку без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • Залишати сторонніх осіб після 1900 без письмового дозволу завідувача гуртожитку;
 • Палити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовини, перебувати в гуртожитку в стані алкогольного, токсичного або наркотичного сп’яніння;
 • Порушувати тишу з 2200 до 0700;
 • Створювати шум, а також вмикати телевізійну, комп`ютерну та аудіоапаратуру на гучність, що перевищує звукоізоляційність кімнати;
 • Тримати в гуртожитку тварин.

За активну участь у культурних заходах, роботах з покращенням умов проживання, стану гуртожитку та прилеглої території Студенти, які проживають у гуртожитку, можуть бути заохочені.

За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на Студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • Зауваження;
 • Догана;
 • Відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;
 • Розірвання угоди на проживання.

Заохочення або стягнення Студентам, які проживають у гуртожитку, у встановленому порядку виносяться керівництвом вищого навчального закладу за поданням з органами студентського самоврядування.

 

Виселення із студентського гуртожитку

Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних випробуваннях, залишають у встановленому порядку місце в гуртожитку протягом трьох діб з дня оголошення результатів випробувань; абітурієнти, які подали апеляцію,- триденний термін після підтвердження апеляційною комісією правильності оцінки; абітурієнти, які не зараховані до навчального закладу за конкурсом,- протягом доби після виходу наказу про зарахування.

При відрахуванні з навчального закладу (у тому числі при його закінченні), розірванні угоди на проживання Студенти, які проживали в гуртожитку, залишають його в установленому порядку в триденний термін від дня видачі відповідного наказу.

У разі, коли з поважних причин Студент не може залишити гуртожиток у  відповідний термін, рішенням директора  КТ ДДТУ за погодженням з органами студентського самоврядування цей термін може бути продовжений.

Виселення Студента з гуртожитку здійснюється  відповідно до законодавства України. У разі порушення Студентом угоди на проживання в гуртожитку він виселяється з гуртожитку, повністю відшкодовуючи заподіяні збитки.

 

Плата за житло та послуги

Вартість місць проживання в гуртожитку складається з вартості його утримання та вартості обов`язкових побутових послуг, що надаються Студентам, які проживають у гуртожитку.

Плата за житло та послуги здійснюється залежно від їх вартості за весь термін проживання у навчальному закладі. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитку установлюється директором  КТ ДДТУ і розраховується відповідно до законодавства. Місячна плата за проживання у гуртожитку проводиться відповідно до тарифів на комунальні послуги, встановлені у місті.

Додаткові послуги, що надаються за бажанням Студентам, які проживають у гуртожитку, сплачуються окремо.

 

Обов`язки керівництва технікуму та адміністрації гуртожитку

Керівництво технікуму несе відповідальність за належну експлуатацію і утримання гуртожитку, дотримання установленого порядку і правил проживання, організацію побуту Студентів, які проживають у гуртожитку, виховної, культурної і спортивно-оздоровчої роботи.

Керівництво технікуму та завідувач гуртожитку повинні дотримуватись Положення про студентський гуртожиток, угоди, укладеної зі Студентом  та норм чинного законодавства.

Керівництво технікуму та завідувач гуртожитку здійснюють безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією гуртожитку, організацією проживання та побуту Студентів з додержанням санітарних, екологічних та протипожежних норм.

Керівництво технікуму та завідувач гуртожитку зобов`язані:

 • Забезпечити виконання Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку;
 • Утримувати приміщення гуртожитку в належному стані відповідно до встановлених санітарних норм та правил;
 • Укомплектовувати гуртожиток меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем відповідно до встановлених норм;
 • Забезпечувати Студентів, які проживають у гуртожитку, необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для робіт з обслуговування та прибирання гуртожитку і прилеглої території;
 • Здійснювати заходи з охорони матеріальних цінностей гуртожитку та матеріальних цінностей Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • Своєчасно організовувати проведення ремонту гуртожитку, інвентарю, обладнання, утримання в належному стані закріплену територію та зелені насадження;
 • Здійснювати заходи з покращення житлово-побутових умов у гуртожитку, своєчасно приймати заходи з реалізації пропозицій Студентів, які проживають у гуртожитку, інформувати їх про прийняті рішення;
 • Надавати Студентам, які проживають у гуртожитку, необхідні побутові послуги, виділяти в гуртожитку приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання. Культурних і спортивних заходів;
 • Укомплектовувати штати гуртожитку в установленому порядку обслуговуючим персоналом;
 • Сприяти органам студентського самоврядування гуртожитку у вирішенні питань побуту і відпочинку Студентів, які проживають у гуртожитку;
 • Інформувати Студентів про прийняття рішень, які стосуються їхнього проживання та побуту;
 • Забезпечувати необхідне освітлення і тепловий режим у всіх приміщеннях відповідно до встановлених норм комфортності;
 • Забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

Керівництво технікуму спільно з органами  студентського самоврядування розглядають суперечності та можливі конфліктні ситуації.

Адміністрація  гуртожитку несе відповідальність за збереження майна студентів, зданого до камери зберігання  гуртожитку. За речі, які не були здані на зберігання,  адміністрація відповідальності не несе.

Керівництво технікуму спільно з органами студентського самоврядування може створити будівельні загони для проведення робіт на території  гуртожитку технікуму.

Поточний ремонт гуртожитку полягає в систематичному  і  своєчасному проведенні робіт із збереження конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також з усунення дрібних

2

Контакти

Адреса

Контакти

Контакти

Дніпродзержинський Комерційний Технікум
+38 098 368 13 34
+38 098 368 13 34
dktddtu@gmail.com
Адреса
м. Дніпродзержинськ
Вул. Коваленко 10
Індекс 51925